Làm việc với TS. Takehiro Isei về các vấn đề liên quan đến phát thải khí nhà kính và biến đổi khí hậu

ALBUM ẢNH KHÁC