Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Khoa học Công nghệ Mỏ được thành lập từ những ngày đầu thành lập Viện (năm 1972), ngày 26/3/1998 Đoàn Thanh niên Viện được tái thành lập với tên gọi là Chi đoàn trực thuộc Quận đoàn Thanh Xuân.

Ngày 05/10/2004, theo Quyết định số 09-QĐ/ĐTN của Ban Chấp hành Lâm thời Đoàn khối Công nghiệp Hà Nội đã nâng cấp Chi đoàn thành Đoàn cơ sở Viện Khoa học Công nghệ Mỏ trực thuộc Đoàn Khối Công nghiệp Hà Nội.

Trải qua các kỳ đại hội: Đại hội nhiệm kỳ 2007-2009 bầu ra BCH do đồng chí Doãn Đức Duẩn làm Bí thư;  Đại hội nhiệm kỳ 2009 – 2012 bầu ra BCH do đồng chí Nguyễn Viết  Định làm Bí thư; Đại hội nhiệm kỳ 2012- 2017 bầu ra BCH gồm 9 đồng chí, đồng chí Phù Minh làm Bí thư;  Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2019 bầu ra BCH gồm 9 đồng chí, đồng chí Phù Minh được tín nhiệm tiếp tục giữ chức Bí thư, đồng chí Dương Đức Hải giữ chức Phó Bí thư;

Ngày 15/11/2020, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã tổ chức Hội nghị Đại biểu giữa nhiệm kỳ, tiến tới Đại hội Đại biểu Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thông qua Quyết định Kiện toàn BCH Đoàn Thanh niên Viện KHCN Mỏ với 07 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Giang được bầu làm Bí thư, đồng chí Đỗ Thị Bích Ngọc làm Phó Bí thư.

Hội nghị Đại biểu giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025 kiện toàn và ra mắt BCH

Ngày 16-03-2022, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027.  Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, các đại biểu đã thống nhất bầu Ban chấp hành khóa mới  gồm 06 đồng chí: đồng chí Nguyễn Đức Quân được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư; các đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Tiến Trọng, Lê Phương Hà, Lê Văn Tâm, Nguyễn Khắc Hưng, Đỗ Văn Triều làm ủy viên Ban chấp hành.

BCH Đoàn thanh niên Viện KHCN Mỏ khóa VIII, nhiệm kỳ 2022- 2027

Hiện nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Khoa học Công nghệ Mỏ có trên 60 đoàn viên, sinh hoạt tại  5. Chi đoàn là Chi đoàn khối  Nghiệp vụ, Chi đoàn khối nghiên cứu 1, Chi đoàn khối nghiên cứu 2, Chi đoàn Công ty TNHH 1TV Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ, Chi đoàn Trung tâm An toàn Mỏ.

Trong suốt các nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Viện, Đoàn khối Công nghiệp Hà Nội và sự quan tâm tạo điều kiện của Ban Lãnh đạo Viện, với tinh thần năng động, đổi mới, nhất trí cao, các hoạt động đoàn do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – Viện Khoa học Công nghệ Mỏ tổ chức đã thực sự gắn kết được các đoàn viên thanh niên, giúp họ hiểu biết hơn về Viện, về ngành Than – Khoáng sản, tác động tích cực đến việc ổn định tư tưởng, xây dựng nếp sống, tác phong làm việc, trang bị kiến thức chính trị, khoa học, tham gia tích cực vào các hoạt động nghiên cứu, áp dụng KHCN của Viện trong thời gian qua.

Với những kết quả đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – Viện Khoa học Công nghệ Mỏ luôn giữ vững và phát huy vai trò đội quân xung kích cách mạng của Đảng, tổ chức Đoàn thực sự đã tạo được ấn tượng tốt trong quá trình hoạt động, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Viện./.

Các mục khác