Giới thiệu

Ban Lãnh đạo Viện

Ban lãnh đạo Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin gồm có Viện trưởng, 02 Phó Viện trưởng và Kế toán trưởng.  

Công đoàn Viện

Công đoàn Viện Khoa học Công nghệ Mỏ được thành lập ngay từ những ngày đầu mới thành lập Phân Viện Nghiên cứu KHKT Than vào tháng 12/1972 với có

Hội đồng thi đua khen thưởng

Theo Quyết định số 524A/ QĐ – VKHCNM, ngày 02/12/2019 của Viện Trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Viện gồm có 10

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Khoa học Công nghệ Mỏ được thành lập từ những ngày đầu thành lập Viện (năm 1972), ngày 26/3/1998 Đoàn Thanh

Đảng bộ

Sau khi có quyết định thành lập Phân viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Than, vào tháng 11 năm 1972, Đảng ủy Bộ Điện và Than quyết định thành

Các phòng ban

Hiện nay, Viện có 16 phòng nghiên cứu, nghiệp vụ và ba đơn vị thành viên. Trong đó có 12 phòng nghiên cứu khoa học, gồm: Phòng Nghiên cứu Công

Các đơn vị thành viên

Hiện nay, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin có ba đơn vị thành viên gồm: Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và thiết bị Mỏ; Trung

Giải thưởng KHCN

Trong hoạt động nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý, giải thưởng VIFOTEC, WIPO,

Hợp tác quốc tế

Trong hoạt động nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ, ngay từ những ngày đầu thành lập, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ luôn chú trọng và tăng cường

Lịch sử phát triển

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN Ngày 24/10 năm 1972, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin (tiền thân là Phân viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Than

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức Hiện nay, Viện có 16 phòng nghiên cứu, nghiệp vụ và ba đơn vị thành viên. Trong đó có 12 phòng nghiên cứu khoa học, gồm: