Thông báo nhượng bán tài sản thanh lý

Hội đồng thanh lý tài sản Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin trân trọng thông báo về việc bán thanh lý thiết bị hỏng, gồm: Máy photo, máy in A0…

Hình thức bán thanh lý: Bán xét chọn giá thông qua bỏ phiếu gián tiếp

Thời gian tiếp nhận phiếu chào giá: Kể từ ngày ra thông báo đến trước thời điểm mở chào giá mua (09 giờ 00 phút ngày 02 tháng 7 năm 2024)

Liên hệ: Phòng Kế hoạch – Viện KHCN Mỏ, số 3 Phan Đình Giót – Thanh Xuân – Hà Nội,  ĐT: 024 3864  5146

Các mục khác