Ban Lãnh đạo Viện

Ban lãnh đạo Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin gồm có Viện trưởng, 02 Phó Viện trưởng và Kế toán trưởng.

 

Các mục khác