Hợp tác quốc tế

Trong hoạt động nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ, ngay từ những ngày đầu thành lập, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ luôn chú trọng và tăng cường các mối quan hệ, hợp tác với các đối tác nước ngoài…

Thông qua đó, không những giúp cho Viện khai thác có hiệu quả các dự án tài trợ, hợp tác chuyển giao công nghệ, thiết bị mới, … mà còn giúp đào tạo cán bộ, chuyên gia…

Xem chi tiế Tại đây

Các mục khác