Giải thưởng KHCN

Trong hoạt động nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý, giải thưởng VIFOTEC, WIPO, “Sáng tạo quốc tế SIIF”, … cho các công trình nghiên cứu áp dụng vào thực tế.

Xem chi tiết tại đây

Các mục khác