Hội thảo luận án tiến sỹ

Ngày 30.5.2013, tại Trường Đại học Mỏ Đại chất đã diễn ra Hội thảo chuyên ngành khai thác hầm lò về đề tài luận án tiến