Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ III, khóa VIII

Ngày 17/2/2017, Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ III, khóa VIII.

Tham dự Hội nghị gồm toàn thể Ban chấp hành Trung ương Hội và đại diện lãnh đạo các Chi hội.

Chuẩn bị cho Hội nghị này, trước đó, Ban Thường vụ Hội đã có cuộc họp, trong đó, thống nhất nội dung của Hội nghị này nhằm tổng kết công tác năm 2016 và thông qua kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội.

Tại Hội nghị, sau bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch thường trực kiêm tổng thư ký, PGS.TS. Phùng Mạnh Đắc đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. Theo đó, trong năm 2016, công tác củng cố và phát triển tổ chức Hội được duy trì và phát triển, đến nay Hội có 105 Chi Hội trực thuộc Trung ương Hội. Ban Chấp hành trung ương Hội, Ban thường vụ Hội và các ban chuyên môn của hội đã tổ chức được những buổi sinh hoạt định kỳ, thường xuyên quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng tới các chi hội và hội viên. Đặc biệt, trong năm qua, Hội đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội và Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XXV với chủ đề: “Công nghiệp mỏ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập Quốc tế và biến đổi khí hậu”.

Về công tác tổ chức, trong năm qua, Hội đã dự thảo và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban kiểm tra Hội KH&CN Mỏ Việt nam; Quy chế hoạt động khoa học công nghệ; hoàn thành dự thảo Quy chế Quản lý Quỹ tài chính; hoàn thành dự thảo quy chế hoạt động, bổ nhiệm mới tổng biên tập và phó tổng biên tập tạp chí công nghiệp mỏ…

Về hoạt động khoa học công nghệ, Hội đã triển khai thực hiện đề tài: “Nghiên cứu bổ sung hiệu chỉnh “Sổ tay cán bộ kỹ thuật mỏ”, thuộc Chương trình KHCN của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với các doanh nghiệp và các chi hội cơ sở, như Tổng Công ty Đông Bắc, Viện Khoa học Công nghệ mỏ, Viện Mỏ khoa học công nghệ Mỏ – Luyện kim, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt bắc, Công ty than Mạo Khê… thực hiện một số chương trình nghiên cứu triển khai KHCN.

Về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, trong năm 2016, Hội đã ký biên bản ghi nhớ với Hội Khoa học Công nghệ Mỏ liên bang Nga về hợp tác Khoa học công nhệ trong khai thác mỏ, qua đó, đề xuất những giải pháp công nghệ cơ giới hóa khai thác trong điều kiện phức tạp, áp dụng tại các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Báo cáo xác định, năm 2017 là năm thứ 2 triển khai Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ VIII, Hội tiếp tục thực hiện công tác phát triển chi hội ở các địa phương, tiếp tục ban hành các quy chế hoạt động, quy chế giải thưởng khoa học công nghệ, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế và hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, công tác tư vấn phản biện, giám định xã hội, tổ chức các Hội nghị, Hội thảo… Hội tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa các cơ quan quản lý với các doanh nghiệp và đơn vị sản xuất.

Các mục khác