Thông báo về nhượng bán công cụ, dụng cụ thanh lý

Hội đồng thanh lý tài sản Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin trân trọng thông báo về việc bán thanh lý thiết bị hỏng, gồm công cụ, dụng cụ: Máy tính, máy in, máy hủy tài liệu,tủ sắt,xe rác, thang nhôm…

Hình thức bán thanh lý: Bán xét chọn giá thông qua bỏ phiếu gián tiếp.

Thời gian tiếp nhận phiếu chào giá: Kể từ ngày ra thông báo đến trước thời điểm mở chào giá mua (09 giờ 00 phút ngày 18 tháng 12 năm 2023).

Liên hệ: Phòng Kế hoạch – Viện KHCN Mỏ, số 3 – Phan Đình Giót – Thanh Xuân – Hà Nội,  ĐT: 024 3864  5146

Các mục khác