Thông báo Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói cung cấp dịch vụ thuê thiết bị phục vụ công việc của Trung tâm An toàn Mỏ năm 2024.

Trong tháng 2/2024, Trung tâm An toàn Mỏ đã Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói cung cấp dịch vụ thuê thiết bị phục vụ công việc của Trung tâm An toàn Mỏ năm 2024.

Thông tin nhà cung cấp được lựa chọn ký hợp đồng:

– Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật Đại Dương

– Địa chỉ: 1B2 số 51 phố Cảm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

– Giá trúng gói cung cấp: 841.500.000, đồng.

– Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: từ tháng 3/2024 đến tháng 12/2024.

Các mục khác