Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Sáng ngày 18/3/2024, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. Tham dự Đại hội về phía Viện Khoa học Công nghệ Mỏ có ông Đào Hồng Quảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng, Đại cổ đông; ông Lưu Văn Thực – Phó Viện trưởng Viện KHCN Mỏ, Chủ tịch HĐQT và các cổ đông đại điện cho 156 cổ đông hiện tại của Công ty.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Trong chương trình làm việc, các đại biểu tham dự Đại hội đã được nghe và thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, kết quả SXKD năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024…

Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo, tạo điều kiện của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, sự quyết liệt trong công tác điều hành của Ban Lãnh đạo, cán bộ quản lý các phòng ban, đơn vị, tổ đội sản xuất, sự chung sức, đồng lòng của toàn thể CBCNVC, người lao động Công ty đã vượt qua thử thách, hoàn thành tốt kế hoạch mục tiêu đề ra, việc làm, đời sống thu nhập của người lao động được đảm bảo.

Ông Phạm Quang Hường, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tại Đại hội

Về phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2024: Với mục tiêu tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Công ty sẽ: Bám sát thị trường, tăng cường công tác ngoại giao, tiếp xúc khách hàng; tăng cường giám sát công tác AT – VSLĐ, giám sát thi công các công trình, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị. Tiếp tục quản lý và vận hành hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 – 2017 và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2015, khai thác có hiệu quả các phòng thí nghiệm; nghiên cứu cải tiến kỹ thuật công nghệ vào dây chuyền sản xuất bột manhetit nhằm cải thiện điều kiện làm việc của người lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ông Lưu Văn Thực Phó Viện trưởng Viện KHCN Mỏ, Chủ tịch HĐQT  trình bày báo cáo tại Đại hội

Tại Đại hội, các cổ đông đã thống nhất với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất của năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024.

Ông Đào Hồng Quảng – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KHCN Mỏ,  phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội ông Đào Hồng Quảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KHCN Mỏ đánh giá cao những thành tích mà Công ty đạt được trong năm qua. Về phương hướng phát triển trong thời gian tới, ông Đào Hồng Quảng đề nghị: Công ty cần có chiến lược phát triển bền vững, lâu dài, bên cạnh việc duy trì phát triển các lĩnh vực hoạt động truyền thống cần bám sát thị trường, nghiên cứu mở rộng đầu tư có hiệu quả các lĩnh vực SXKD mới phù hợp với nhu cầu thực tế; nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; quan tâm đào tạo, thu hút và phát triển nguồn nhân lực, tạo tiền đề cho sự phát triển lâu dài…

Đ.L

Các mục khác