Thông báo: Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ chương trình đào tạo của Trung tâm An toàn Mỏ năm 2024

Thông tin nhà cung cấp được lựa chọn ký hợp đồng:

– Công ty Cổ phần thương mại Nghĩa Hải;

– Địa chỉ: Số 97 Tổ 21 Khu 3 Phường Trưng Vương – Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

– Giá trúng gói cung cấp: 1.090.682.450, đồng.

– Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: từ 03/01/2024÷31/12/2024.

Các mục khác