Viện Khoa học Công nghệ Mỏ họp giao ban điều hành sản xuất kinh doanh

Sáng ngày 24/6/2024, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin họp giao ban điều hành sản xuất kinh doanh, đánh giá kết quả hoạt động quý 2 và 6 tháng đầu năm 2024.

Tham gia Cuộc họp có các đồng chí trong Ban Giám đốc Viện, Ban Giám đốc các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc, trưởng, phó phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Bí thư Đoàn Thanh niên của Viện. Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng – Đào Hồng Quảng chủ trì Cuộc họp.

Quang cảnh Cuộc họp

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ triển khai hoạt động SXKD trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, Ban lãnh đạo Viện cùng các phòng ban, đơn vị đã bám sát sản xuất, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Tập đoàn TKV triển khai các công trình dự án ứng dụng KHCN vào thực tiễn sản xuất, hợp tác với các đối tác nước ngoài nghiên cứu, khảo sát điều kiện thực tế sản xuất tại các đơn vị trong Tập đoàn TKV nhằm nghiên cứu lựa chọn giải pháp công nghệ thiết bị tiên tiến, phù hợp, tạo cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai trong thời gian tới. Doanh thu 6 tháng toàn Viện ước đạt 74 tỷ đồng (đạt 39% kế hoạch năm), thu nhập tiền lương, đời sống vật chất, tinh thần của CBCNVC được duy trì ổn định.

Phó Viện trưởng – Lưu Văn Thực phát biểu tại Cuộc họp

Kế toán trưởng – Lê Thị Dung Hạnh phát biểu tại Cuộc họp

TP. Kế hoạch – Nguyễn Anh Đức phát biểu tại Cuộc họp

Tại Cuộc họp, các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Viện đã có những ý kiến chỉ đạo, định hướng thực hiện đối với các phòng ban; đại diện các phòng, ban, đơn vị cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại nhằm tìm giải pháp, phương án tháo gỡ để hoàn thành kế hoạch năm 2024.

Về kế hoạch, nhiệm vụ quý 3 năm 2024, trước bối cảnh chung được dự báo tiếp tục khó khăn, Viện trưởng – Đào Hồng Quảng yêu cầu các phòng, ban đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án liên quan đến công nghệ, thiết bị tuyển chế biến than- khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, điện tự động hóa mỏ; nghiên cứu, chuyển giao công nghệ mới nhằm nâng cao mức độ cơ giới hóa khai thác than – khoáng sản;  lãnh đạo các phòng ban, đơn vị phối hợp triển khai công việc đồng bộ, đạt hiệu quả, chất lượng để hoàn thành kế hoạch quý 3 và năm 2024./.

Đ.L

Các mục khác