Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ: Sơ kết quý II và 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2024

Ngày 26/6/2024, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ tổ chức Hội nghị Sơ kết quý II và 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2024.

Tham dự Hội nghị về phía Viện Khoa học Công nghệ Mỏ có ông Lưu Văn Thực – Phó Viện trưởng, Chủ tịch HĐQT Công ty, bà Lê Thị Dung Hạnh, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, ông Nguyễn Anh Đức – TP Kế hoạch, UV HĐQT Công ty và một số trưởng, phó phòng các phòng nghiệp vụ của Viện; về phía Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ có các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên và đội trưởng, đội phó các đội sản xuất, trưởng, phó phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Công ty.

TP. Kế hoạch Tổng hợp – Nguyễn Công Thạch trình bày báo cáo tại Hội nghị

Hiện nay, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ triển khai hoạt động SXKD trên các lĩnh vực chính bao gồm: Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị; Sửa chữa thiết bị điện; Sản xuất và tiêu thụ bột manhetit. Trong quý II và 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn, Ban Lãnh đạo Công ty đã làm tốt công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức sản xuất đảm bảo an toàn tuyệt đối, thực hiện tốt công tác quản trị chi phí, bám sát thị trường; các phòng ban, đơn vị đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, linh động trong công tác triển khai thực hiện. Do có nhiều khó khăn, nên doanh thu 6 tháng của Công ty đạt 42% KH năm (bằng 88 % so với cùng kỳ năm 2023), tuy nhiên tiền lương của người lao động vẫn được duy trì ổn định…

Về phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch quý III năm 2024, Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục chỉ đạo quản lý, điều hành sát sao, quyết liệt, triển khai tổ chức thực hiện dứt điểm các hợp đồng, công trình, đảm bảo tiến độ, chất lượng; bám sát thị trường, tìm kiếm việc làm; tăng cường công tác AT – VSLĐ, giám sát thi công, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị; bổ sung và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công việc; quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; …

Đội trưởng đội TNHC 1 – Nguyễn Đức Tĩnh phát biểu tại Hội nghị

Phó Giám đốc – Phùng Thu phát biểu tại Hội nghị

PTP. Tổ chức Hành Chính Viện KHCN Mỏ  – Lê Ngọc Bé phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe, thảo luận, chia sẻ về kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn vướng mắc của các phòng, đội sản xuất; ý kiến của các Phó giám đốc, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty Phạm Quang Hường trực tiếp trao đổi, định hướng các nhiệm vụ thực hiện.

Phó Viện trưởng Viện KHCN Mỏ, Chủ tịch HĐQT Công ty – Lưu Văn Thực phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lưu Văn Thực đánh giá cao những nỗ lực của tập thể CBCNVC của Công ty. Với những nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, ông Lưu Văn Thực yêu cầu Công ty nghiên cứu áp dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển các lĩnh vực hoạt động truyền thống; chú trọng công tác nghiên cứu phát triển thị trường, mở rộng lĩnh vực SXKD; hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Giám đốcPhạm Quang Hường phát biểu tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên, ông Phạm Quang Hường Giám đốc Công ty khẳng định trong thời gian tới, Công ty sẽ tập trung triển khai có hiệu quả các mặt hoạt động SXKD; bám sát thị trường, nắm bắt thông tin kịp thời để có giải pháp và đối sách hợp lý; chú trọng tiến độ, chất lượng các công trình sản phẩm nhằm xây dựng chiến lược phát triển lâu dài; … cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 Đ.L

Các mục khác