Hội nghị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển lĩnh vực khoáng sản thuộc Tập đoàn TKV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

Ngày 26/6/2024, Hội đồng Khoa học công nghệ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển lĩnh vực khoáng sản thuộc Tập đoàn TKV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” do TS. Đào Hồng Quảng – Viện trưởng, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ làm chủ nhiệm. Ông Phan Xuân Thủy – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn – TKV, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Khoáng sản là tài sản quan trọng của quốc gia, phải được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát triển bền vững kinh tế – xã hội trước mắt, lâu dài và đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường. Hiện nay, Tập đoàn TKV được Chính phủ giao quản lý khai thác chế biến than và khoáng sản. Trong đó, các loại khoáng sản gồm bauxit, đồng, sắt, chì kẽm, thiếc, cromit, titan, đất hiếm phân bố rải rác ở nhiều địa phương, điều kiện khai thác khó khăn,…

Để phù hợp với Quy hoạch phát triển địa chất, các khoáng sản và kinh tế-xã hội ở từng địa phương có khoáng sản và xây dựng định hướng phát triển khoáng sản của TKV. Tập đoàn TKV đã giao cho Viện Khoa học Công nghệ Mỏ thực hiện đề tài nói trên. Trong quá trình triển khai, được sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn TKV, các Ban KCL, KSH, VMT  và sự phối hợp chặt chẽ của Tổng Công ty Khoáng sản, các công ty khai thác, chế biến khoáng sản thuộc TKV và chuyên gia trong các lĩnh vực địa chất, khai thác, tuyển khoáng, luyện kim, nhóm thực hiện đã hoàn thành đề tài với mục tiêu xây dựng chương trình hoạt động khai thác, chế biến các loại hình khoáng sản (đồng, sắt, chì, kẽm, thiếc, bauxit, crômit, đất hiếm, titan) thuộc TKV quản lý trên cơ sở tiềm năng tài nguyên, thiết bị, nhân lực, hạ tầng cơ sở có sẵn nhằm phát triển bền vững, đưa lĩnh vực khoáng sản trở thành ngành sản xuất kinh doanh chính của TKV; phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương; hội nhập và hợp tác quốc tế, toàn cầu hoá, tiếp cận cuộc cách mạng công nghệ lần thứ IV; đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện “Chiến lược phát triển lĩnh vực khoáng sản thuộc TKV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” một cách khoa học, đáp ứng yêu cầu quản trị, điều hành của TKV.

Sản lượng, sản phẩm chính chế biến khoáng sản trong Tập đoàn TKV từ năm 2011- 2020

Nhóm thực hiện đề tài đã nghiên cứu thực trạng tình hình khai thác, chế biến, tiêu thụ khoáng sản trên thế giới và trong nước; đánh giá, xác định bối cảnh, năng lực hiện tại của các đơn vị thuộc Tập đoàn TKV, xây dựng chiến lược phát triển trên cơ sở xác định định hướng phát triển thị trường, định hướng điều tra, thăm dò và khai thác, chế biến khoáng sản; định hướng bảo vệ môi trường và sử dụng đất; định hướng nguồn vốn đầu tư, tài chính; phát triển nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế. Nhóm thực hiện đề tài cũng đưa ra một số giải pháp như: Khai thác tối đa chuỗi giá trị liên thông Than – Khoáng sản – Luyện kim của Tập đoàn để hình thành hệ sinh thái TKV (TKV – ECosystem) phù hợp với mô hình phát triển kinh tế tuần hoàn; thực hiện chương trình chuyển đổi số các đơn vị trong TKV;…

Kết quả nghiên cứu của đề tài được Hội đồng Khoa học Công nghệ Tập đoàn TKV đánh giá có hàm lượng khoa học và thực tiễn. Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu./.

Đ.L

Các mục khác