Trung tâm An toàn Mỏ: Hội nghị Sơ kết quý II và 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch quý III năm 2024

Ngày 28/6/2024, Trung tâm An toàn Mỏ tổ chức Hội nghị Sơ kết quý II và 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch quý III năm 2024 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối với điểm cầu Viện Khoa học Công nghệ Mỏ (Phan Đình Giót – Thanh Xuân -Hà Nội).

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm An toàn Mỏ

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm An toàn Mỏ có ông Đào Hồng Quảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, các thành viên Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, trưởng, phó phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm; tại điểm cầu Viện Khoa học Công nghệ Mỏ có ông Lưu Văn Thực, Phó Viện trưởng, Bà Lê Thị Dung Hạnh – Kế toán trưởng và một số trưởng phòng nghiệp vụ của Viện có liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Viện Khoa học Công nghệ Mỏ

Hiện nay, Trung tâm An toàn Mỏ triển khai hoạt động SXKD trên các lĩnh vực chính bao gồm: Khảo sát lấy mẫu xác định độ chứa khí, độ thoát khí metan; Kiểm định thiết bị (thiết bị điện phòng nổ, thiết bị cấp cứu mỏ); Bảo trì, sửa chữa hệ thống quan trắc; Đào tạo an toàn mỏ; Thông gió mỏ; Nghiên cứu than tự cháy; Thử nghiệm vật liệu nổ công nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn, tập thể CBCNVC, người lao động Trung tâm đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm như lấy mẫu than, mẫu khí, kiểm định thiết bị, bảo trì hệ thống quan trắc, được các đơn vị sản xuất đánh giá cao; bước đầu Trung tâm đã triển khai công tác nghiên cứu mở rộng thị trường đối với các loại hình công việc như: Nghiên cứu về thông gió dân sự, kiểm định thiết bị điện phòng nổ sang các ngành công nghiệp khác ngoài than; nghiên cứu về vấn đề liên quan đến COP 2;… Doanh thu 6 tháng đầu năm 2024 của Trung tâm dự kiến đạt trên 26,1 tỷ đồng, đạt trên 49,5% kế hoạch năm; đời sống vật chất, tinh thần, thu nhập của CBCNVC, người lao động được duy trì, đảm bảo.

Về phương phướng, nhiệm vụ kế hoạch quý III và 6 tháng cuối năm 2024, Trung tâm sẽ tiếp tục bám sát chủ trương, chỉ đạo của Tập đoàn TKV và Viện Khoa học Công nghệ Mỏ; thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa đưa ra các đề xuất/cảnh báo… để đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất tại các mỏ, vừa thực hiện hiệu quả  công tác sản xuất kinh doanh; thực hiện kiểm định cho các đơn vị ngoài ngành; bám sát thị trường, tìm kiếm các nguồn công việc mới, tìm kiếm các loại hình công việc như: Siêu âm mối hàn, đánh giá sự phù hợp của thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn phòng nổ, kiểm định hiệu chuẩn phương tiện đo…; sắp xếp nhân lực hợp lý; chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNVC, người lao động …

Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Lưu Văn Thực phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội Nghị, ông Lưu Văn Thực đánh giá cao những thành tích mà Trung tâm đã đạt được, đồng thời tin tưởng Trung tâm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, là địa chỉ tin cậy đối với các đơn vị trong và ngoài ngành Than giải quyết các vấn đề về công tác an toàn mỏ, phòng chống cháy nổ.

Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Đào Hồng Quảng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại chỉ đạo tại Hội Nghị, ông Đào Hồng Quảng vui mừng vì những thành quả mà Trung tâm đã đạt được trong thời gian qua. Sáu tháng đầu năm 2024, Trung tâm đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ, từng bước khẳng định vị thế và uy tín đối với các đơn vị trong và ngoài ngành Than. Về nhiệm vụ trong thời gian tới Viện trưởng yêu cầu Trung tâm tiếp tục nghiên cứu mở rộng thị trường, lĩnh vực, SXKD; phát huy vai trò, vị trí, quyền hạn, gắn lợi ích của Trung tâm với lợi ích của khách hàng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; từng bước đầu tư, hoàn thiện máy móc, trang thiết bị, phòng thí nghiệm, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công việc… cùng nhau hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của cấp trên, Giám đốc Trung tâm An toàn Mỏ – Lê Trung Tuyến khẳng định trong thời gian tới Trung tâm sẽ tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, áp dụng mọi giải pháp để triển khai công việc đạt hiệu quả hơn; nghiên cứu đầu tư máy móc, trang thiết bị, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tạo tiền đề cho sự phát triển lâu dài, … tập thể CBCNVC, người lao động Trung tâm sẽ cùng nhau nỗ lực, vượt qua khó khăn, vướng mắc, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao./.

Đ.L

 

Các mục khác