Thông báo: Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói cung cấp: Sửa chữa Nhà thí nghiệm vật liệu nổ Khe Ươm thuộc công trình sửa chữa thường xuyên năm 2023 – Trung tâm An toàn Mỏ

Trong tháng 10 năm 2023, Trung tâm An toàn Mỏ (đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Công Nghệ Mỏ – Vinacomin) đã ban hành Quyết định Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói cung cấp: “Sửa chữa nhà thí nghiệm vật liệu nổ Khe Ươm” thuộc Công trình sửa chữa thường xuyên năm 2023 – Trung tâm An toàn Mỏ, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Nhà cung cấp được lựa chọn là Công ty TNHH Tư vấn mỏ Uông Bí, địa chỉ tại phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh./.

Các mục khác