Thông báo về việc nhượng bán tài sản thanh lý

Hội đồng thanh lý tài sản Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin trân trọng thông báo về việc bán thanh lý thiết bị hỏng, bao gồm: máy phô tô, máy tính xách tay, loa đài âm ly…

Hình thức bán thanh lý: Bán xét chọn giá thông qua bỏ phiếu gián tiếp.

Thời gian tiếp nhận phiếu chào giá: Kể từ ngày ra thông báo đến trước thời điểm mở chào giá mua (09 giờ 00 phút ngày 18 tháng 12 năm 2023).

Liên hệ: Phòng Kế hoạch – Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, số 3 – Phan Đình Giót – Thanh Xuân – Hà Nội; ĐT: 024 3864  5146

Các mục khác