Thông báo: Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói cung cấp dịch vụ suất ăn công nghiệp, suất ăn khách cho Trung tâm An toàn Mỏ năm 2024

Tháng 12/2023, Trung tâm An toàn Mỏ đã thực hiện lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ suất ăn công nghiệp, suất ăn khách năm 20024.

Thông tin nhà cung cấp được lựa chọn ký hợp đồng:

+ Công ty CP Thực phẩm và cung cấp suất ăn Thủ đô;

+ Địa chỉ: Số 12 Ngõ 102 Đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

– Giá trúng gói cung cấp: 1.271.484.720 đồng.

– Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: từ 01/01/2024÷31/12/2024.

Các mục khác